Aktualna lista sędziów, asesorów i referendarzy Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku

 

METRYKA DOKUMENTU: 
Redaktor Informacji:Magdalena Peters
Zamieszczający Informację:Tomasz Kotarski
Data zamieszczenia Treści:04.04.2010r.
Data Modyfikacji Treści:29.04.2020r.
 
 
 
 
 
 
 
 
 Wykaz danych sędziów, o których stanowi art. 88b par. 2 ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych
 (Dz.U. 2019.52 ze zm.).

 

METRYKA DOKUMENTU: 
Redaktor Informacji:Sylwia Łukasiewicz
Zamieszczający Informację:Tomasz Kotarski
Data zamieszczenia Treści:13.03.2020r.
Data Modyfikacji Treści:...
 
 
 
 
 
 
 
Wykaz danych referendarzy sądowych, o których stanowi art. 88b par. 2 ustawy Prawo o ustroju sądów 
powszechnych (Dz.U. 2019.52 ze zm.).

 

METRYKA DOKUMENTU: 
Redaktor Informacji:Sylwia Łukasiewicz
Zamieszczający Informację:Tomasz Kotarski
Data zamieszczenia Treści:13.03.2020r.
Data Modyfikacji Treści:...
 
 
 
 
 
 
 
Wykaz danych asesorów, o których stanowi art. 88b par. 2 ustawy Prawo o ustroju sądów 
powszechnych (Dz.U. 2019.52 ze zm.).

 

METRYKA DOKUMENTU: 
Redaktor Informacji:Sylwia Łukasiewicz
Zamieszczający Informację:Tomasz Kotarski
Data zamieszczenia Treści:13.03.2020r.
Data Modyfikacji Treści:...