Punkt kasowy oraz numery kont bankowych Sądu

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku informuje, iż z dniem 04 maja 2016r.
obsługę kasową Sądu prowadzić będzie Monetia Sp. z o.o.

Punkt kasowy będzie czynny w godzinach:
poniedziałek: 8:00- 17:30 (przerwy 11:00-11:15; 14:30-14:45)
wtorek - piątek: 7:30 - 15:15 (przerwy 10:00-10:15; 13:00-13:15)

Informujemy również, iż istnieje możliwość dokonywania płatności kartą.
            
Jednocześnie informujemy, że wpłat można dokonywać za pośrednictwem przelewu bankowego:

Opłaty sądowe, monitor sądowy, wpisy, grzywny, koszty sądowe, opłaty za odpisy
z ksiąg wieczystych, Krajowego Rejestru Sądowego, za zaświadczenia oraz odpisy
z Rejestru Zastawów należy uiszczać poprzez dokonanie wpłaty na rachunek:
Narodowy Bank Polski Oddział Gdańsk
98 1010 1140 0207 1822 3100 0000

 
Wpłaty dotyczące zaliczek na poczet wynagrodzenia biegłych, kuratorów, tłumaczy itp.oraz opłata za wpis do Rejestru Spadkowego 5 zł.
dokonywać należy na konto numer:
Narodowy Bank Polski Oddział Gdańsk
38 1010 1140 0207 1813 9800 0000

 
Numery rachunków pomocniczych sum depozytowych Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku:  
KONTA SUM DEPOZYTOWYCH W BANKU BGK
54 1130 1017 0021 1000 9790 0004 (PLN)  
27 1130 1017 0021 1000 9790 0005 (USD)
11 1130 1017 0021 1000 9790 0002 (EUR)
38 1130 1017 0021 1000 9790 0001 (CHF)
81 1130 1017 0021 1000 9790 0003 (GBP)

 (poręczenia, kaucje, zabezpieczenia majątkowe, depozyty, ceny nabycia itp)

UWAGA!

W tytule przelewu prosimy o wskazanie sygnatury sprawy /wydziału oraz z jakiego tytułu dokonywana jest wpłata.

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA OPŁAT ZA WPISY DOKONYWANE W REJESTRZE SPADKOWYM

W związku z wejściem w życie przepisów dotyczących opłat za wpisy dokonywane przez sąd w Rejestrze Spadkowym – opłaty za wpisy w wysokości 5 zł winny być dokonywane na niżej wskazany rachunek bankowy sum na zlecenie Sądu Rejonowego Gdańsk- Północ  w Gdańsku: 

38 1010 1140 0207 1813 9800 0000 (NBP O/O Gdańsk)

W tytule przelewu należy wskazać sygn. sprawy i stronę – np. XIII Ns 123/16 Jan Kowalski - za wpis do Rej. Spadkowego.


          
 
Informacja dot. utworzenia mikrorachunków dla poszczególnych Wydziałów i Sekcji 

 

W związku z utworzeniem mikrorachunków dla poszczególnych Wydziałów i Sekcji Sądu Rejonowego Gdańsk- Północ w Gdańsku od dnia 01 czerwca 2017r. wpłaty dotyczące dochodów budżetowych (opłaty sądowe od pozwów, Monitor Sądowy i Gospodarczy, wpisy, grzywny, koszty sądowe, opłaty za odpisy z Ksiąg Wieczystych, opłaty za odpisy z KRS oraz za odpisy i zaświadczenia z RZ), w sprawach, które są w nich prowadzone, powinny być dokonywane na rachunki przypisane do konkretnych Wydziałów/ Sekcji.

 

Wykaz mikrorachunków znajduje się w załączniku:

 - wykaz mikrorachunków

 
 METRYKA DOKUMENTU: 
 Redaktor Informacji: Katarzyna Ptaszyńska
 Zamieszczający Informację: Tomasz Niklas
 Data zamieszczenia Treści: 20.05.2016 r.
 Data Modyfikacji Treści: 19.05.2017 r.