Witryna Biuletynu Informacji Publicznej Sądu Rejonowego Gdańsk-Półnioc w Gdańsku, zawiera informacje o charakterze jawnym dotyczące:

- statusu prawnego lub formy prawnej jednostki publicznej ;

- organizacji ;

- przedmiotu działania i kompetecji ;

- oraganów i zasobów sprawujących w nich funkcje i ich kompetencjach ;

Dokumenty zamieszczane w katalogach Biuletynu Informacji Publicznej Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku są składowane w postacji plików PDF, zawierająych zeskanowaną treść reprezentującą wiernie oryginalny wygląd stron dokumentu wraz z pieczęciami i podpisami.

Dokumenty dostępne są w katalogach oznaczonych jako: Aktualności, Oferty Pracy, Kontrola Zarządcza oraz Zamówienia Publiczne.

Katalogi Aktulaności, Oferty Pracy, Kontrola Zarządcza i Zamówienia Publiczne zawierają dokumenty przeznaczone do publikacji, w swojej treści posiadające ważne informacje z dziedziny przedstawionej w nazwie katalogu, które Sąd kieruje do wiadomości publicznej. Informacje te są dostępne po decyzji o umieszczeniu we właściwym katalogu Biuletynu Informacji Publicznej i składowane tam jako materiał archiwalny.

Pozycje Władze Sądu, Godziny Urzędowania Sądu, Praca Kas Sądu, Struktura Organizacyjna, Lista Sędziów i Numery Telefonów zawierają informacje o organach i zasobach jednostki wraz z aktualną listą sędziów, orzekających w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku. Lista z numerami telefonów zawiera aktualny spis numerów telefonów i faksów w sekretariatów wydziałów i oddziałów Sądu.

W pozycji Pliki Do Pobrania znajdują się programy do ekspozycji plików PDF - Adobe Acrobat dla systemów operacyjnych Windows oraz Leopard.