Plan postępować o udzielenie zamówień na rok 2020 - zgodnie z art. 13a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych
Załącznik:

 

 

 

 

METRYKA DOKUMENTU: 
 Redaktor Informacji: Aleksandra Boguszewska
 Zamieszczający Informację: Tomasz Kotarski
 Data zamieszczenia Treści: 12.05.2020r.
 Data modyfikacji Treści ...