Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej  do wykonywania orzeczeń w sprawach karnych 
1. Anna Kołodziejska - Kierownik zespołu
2.Joanna Probucka  - Kierownik sekretariatu Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej
3. Iwona Leginowska - Koitalla - kurator 
4. Renata Morgaś - kurator 
5. Beata Gusztyn-Masiak - kurator
6. Maria Banaszek-Mattik - kurator
7. Danuta Nowicka-Sołtanowicz - kurator
8. Danuta Pasierbiewicz - kurator
9. Michał Sywula - kurator
10. Jadwiga Antkowiak - kurator
11. Katarzyna Gielert - kurator
12. Katarzyna Gulcz - kurator
13. Katarzyna Lenczowska-Kwiatkowska - kurator
14. Jacek Sobolewski - kurator


 METRYKA DOKUMENTU: 
 Redaktor Informacji: Iwona Nowakowska
 Zamieszczający Informację: Jan Nadziejowski
 Data zamieszczenia Treści: 30.04.2012 r.
 Data Modyfikacji Treści:  15.02.2016 r.