1 Zestawienie zmian w funduszu za 2019 rok Administrator
2 Rachunek zysków i strat za 2019 rok Administrator
3 Informacja dodatkowa do bilansu za 2019 rok Administrator
4 Bilans jednostki budżetowej za rok 2019 Administrator
5 Bilans jednostki budżetowej za rok 2018 Administrator
6 Informacja dodatkowa do bilansu za 2018 rok Administrator
7 Rachunek zysków i strat za 2018 rok Administrator
8 Zestawienie zmian w funduszu za 2018 rok Administrator