Pomoc dla pokrzywdzonych

 


 
Informujemy, że w dniach 21 - 28 lutego 2020 r. Ministerstwo Sprawiedliwości organizuje obchody Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem.
 
W związku z tym, w siedzibie Sądu Rejonowego Gdańsk - Północ w Gdańsku przy ulicy Piekarniczej 10 w dniu 21 lutego 2020 r., a następnie w dniach 24 - 28 lutego 2020 r. zostanie utworzony punkt przyjęć osób zainteresowanych uzyskaniem fachowej porady prawnej (parter, budynek B), czynny w godzinach 11:00 - 12:00.
 
Osoby pokrzywdzone przestępstwem mogą również skorzystać z oferty podmiotów finansowanych ze środków Funduszu Sprawiedliwości. Poniżej link do strony Funduszu:
 

 


Informator teleadresowy 2019 r. – dane podmiotów udzielających pomocy osobom uwikłanym w przemoc w rodzinie.

 


 

Uprzejmie informujemy, iż Caritas Archidiecezji Gdańskiej utworzyła w swojej strukturze Okręgowy Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem oraz trzy Lokalne Punkty Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem.

plik do pobrania

 


 

Informujemy, że tegoroczne obchody Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem, odbędą się w dniach 18 lutego – 24 lutego 2019 r.

Pokrzywdzeni, w celu uzyskania wsparcia, mogą się zgłaszać do podmiotów, które świadczą w roku 2019 pomoc finansowaną z Funduszu Sprawiedliwości – Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.
Lista organizacji w linku: https://www.funduszsprawiedliwosci.gov.pl/pl/znajdz-osrodek-pomocy

 


Stowarzyszeniu OVUM w bieżącym roku powierzono na terenie województwa pomorskiego realizację zadania publicznego w zakresie pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom, a także osobom im najbliższym. Zadanie realizowane jest ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości.

 

Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem prowadzony jest w Gdyni przy ul. Traugutta 2.

 

Osoby pierwszego kontaktu pełnią dyżur osobisty w siedzibie Ośrodka oraz dyżur telefoniczny pod nr 58 776 40 67:

·  od poniedziałku do piątku w godzinach 12:00-20:00,

·  w soboty w godzinach 11:00-15:00.

Kontakt telefoniczny z osobami pierwszego kontaktu jest możliwy również pod nr 58 776 40 67 podczas dodatkowych dyżurów telefonicznych pełnionych:

·  od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00-12:00,

·  w soboty w godzinach 08:00-11:00.

Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem zapewnia osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz osobom im najbliższym:

·  pomoc prawną, w tym alternatywne metody rozwiązywania konfliktów,

·  pomoc tłumacza w celu udzielenia pomocy prawnej osobie uprawnionej, jeżeli nie włada w wystarczającym stopniu językiem polskim, do czasu wszczęcia postępowania przygotowawczego,

·  pomoc tłumacza języka migowego w celu udzielenia pomocy prawnej,

·  psychoterapię,

·  pomoc udzielaną przez osobę pierwszego kontaktu,

·  finansowanie przejazdów środkami komunikacji publicznej związanych z uzyskiwaniem świadczeń i regulowaniem spraw,

·  bony żywnościowe,

·  bony na zakup odzieży, bielizny i obuwia.

Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem zapewnia również świadkom i osobom im najbliższym: 

·  pomoc psychologiczną,

·  pomoc tłumacza języka migowego w celu udzielenia pomocy psychologicznej,

·  pomoc udzielaną przez osobę pierwszego kontaktu.

W przypadku pytań lub wątpliwości, pozostajemy w dyspozycji. Żywimy nadzieję, iż nasza współpraca pozwoli na zapewnienie wsparcia jak największej liczbie mieszkańców naszego województwa. 

 

 Wszystkie istotne informacje są dostępne na stronie internetowej Ośrodka prowadzonej pod adresem http://ovum.org.pl/osrodek-pomocy-pokrzywdzonym-przestepstwem

 

 

 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poniżej kopia pisma Stowarzyszenia Pomorskiego Centrum Terapeutyczno - Prawnego Interios, z siedzibą w Gdyni z dnia 19 marca 2018 r.

> Pobierz pismo

                                               Więcej informacji tutaj:  http://www.pokrzywdzeni.info

 

 

                         Aktualna Informacja dotycząca Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie

 
                            W związku z realizacją Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
                                                   Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku udostępnia 
                        Bazę danych osób nadzorujących lub koordynujących działanie służb realizujących
                                         działania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie

 

                 Uwaga: Plik jest w standardzie Microsoft Excel. Do jego otworzenia potrzebny jest edytor Excel
                                           lub program umożliwiający podgląd danych tego standardu
 
                    
                   Dodatkowe informacje znajdują się na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Gdańsku:
 
 
                Podmioty realizujące zadania korekcyjno-edukacyjne dla sprawców przemocy w rodzinie
 
Poniżej zamieszczone zostały bazy danych istniejącej infrastruktury instytucji rządowych i samorządowych oraz podmiotów i organizacji pozarządowych udzielających pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie na terenie województw:
 

 


Informator teleadresowy – dane podmiotów udzielających pomocy osobom uwikłanym w przemoc w rodzinie 2017 rok

 

Dane teleadresowe Ośrodków działających na terenie województwa pomorskiego oraz o zakresie pomocy świadczonej przez Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem do pobrania poniżej:

 

Uwaga: Plik jest w standardzie Microsoft Word. Do jego otworzenia potrzebny jest edytor Word

                                           lub program umożliwiający podgląd danych tego standardu