Upadłość Konsumencka

Poniżej została udostępniona broszura „Upadłość konsumencka – poradnik” przygotowaną przez Członków Zespołu Ministra Sprawiedliwości ds. nowelizacji Prawa upadłościowego i naprawczego oraz komunikat prasowy.Broszura ma na celu zapoznanie obywatela z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi tzw. upadłości konsumenckiej, w szczególności:

  • jakie są konsekwencje postępowania upadłościowego wobec konsumenta;
  • kto i kiedy może złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej;
  • jak przebiega postępowanie upadłościowe wobec konsumenta;
  • jakie dokumenty zgromadzić i jak złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości;
  • czym jest plan spłaty i jak zawrzeć układ ze swoimi wierzycielami;
  • do którego sądu należy złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości.

 

       Poniżej znajdują się materiały informacyjny oraz wzory druków:

 

          - Upadłość Konsumencka - Poradnik

          - Dziennik Ustaw

          - Wniosek Dłużnika

          - Wniosek Wierzyciela