Ochrona Danych PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   

 

 

Na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1), informujemy, że szczegółowe informacje w zakresie spełnienia przez Administratora Danych obowiązku informacyjnego znajdą Państwo w poniżej wskazanych klauzulach informacyjnych:

 

   Klauzula informacyjna dla stron i uczestników postępowań sądowych

   Klauzula informacyjna dla osób składających wnioski o dostęp do informacji publicznej

   Klauzula informacyjna dla osób składających skargi i wnioski

   Klauzula informacyjna w sprawie monitoringu wizyjnego

   Klauzula informacyjna dla komorników, aplikantów i asesorów komorniczych

   Klauzula informacyjna dla osób ubiegających się o zatrudnienie