EPU - Elektroniczne Postępowanie Upominawcze

e-Sąd

Elektroniczne Postępowanie Upominawcze
Elektroniczne Postępowanie Upominawcze przewidziane jest dla roszczeń pieniężnych dochodzonych w trybie przepisów rozdziału 3; działu V tytułu VII księgi pierwszej części pierwszej Kodeksu postępowania cywilnego. Elektroniczne postępowanie upominawcze zostało wprowadzone jako odrębne postępowanie, mające charakter wezwania do zapłaty w sprawach, w których stan faktyczny nie jest skomplikowany i nie wymaga przeprowadzenia postępowania dowodowego.
Nakaz zapłaty wydany w elektronicznym postępowaniu upominawczym ma postać wyłącznie elektroniczną i jest dostępny w systemie teleinformatycznym e-sądu po podaniu unikalnego kodu nakazu (20 znakowego) umieszczonego w lewym górnym rogu wydruku weryfikacyjnego.
Klauzula wykonalności wydana w elektronicznym postępowaniu upominawczym ma postać wyłącznie elektroniczną i jest dostępna zawsze wraz z nakazem zapłaty, do którego została wydana, w systemie teleinformatycznym e-sądu.
Adres witryny WWW Elektronicznego Postępowania Upominawczego:

http://www.e-sad.gov.pl/

Co zrobić po otrzymaniu nakazu zapłaty, jak działa e-sąd – odpowiedź na te i inne pytanie wszyscy zainteresowani znajdą w przygotowanej przez Ministerstwo Sprawiedliwości ulotce informacyjnej.
 - E-sąd, czyli elektroniczne postępowanie upominawcze cieszy się nieustającą popularnością. Jednak wiele osób, występujących przed sądem, często nie ma wiedzy na temat przysługujących im praw – mówi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości – Jacek Gołaczyński. – Nasza ulotka zawiera podstawowe informacje na ten temat, opisane w przystępny sposób. Jestem przekonany, że okaże się ona przydatna - dodaje.

 

 

Akty prawne:

- Rozporządzenie MS w sprawie zakładania kont oraz posługiwania się podpisem elektronicznym w EPU*
- Rozporządzenie MS w sprawie czynności sądu związanych z nadawaniem klauzuli wykonalności w EPU*
- Rozporządzenie MS w sprawie sposobu wnoszenia pism procesowych drogą elektroniczna w EPU*
- Elektroniczne Postępowanie Upominawcze - Broszura
- Rozporządzenie MS w sprawie trybu doręczeń elektronicznych w EPU*
- Prezentacja, przedstawiająca model obiegu informacji w e-Sądzie - EPU*
- Prezentacja, przedstawiająca procedurę zakładania konta użytkownika portalu EPU*

 

 

 

*EPU - Elektroniczne Postępowanie Upominawcze