Oddziały
1 Oddział Administracyjny
2 Oddział Finansowy
3 Oddział Kadr
4 Oddział Gospodarczy
5 Oddział Informatyczny