Lokalizacja
1 Sale Rozpraw
2 Sekretariaty Wydziałów Sądu
3 Sekretariaty Oddziałów Sądu
4 Miejsca do parkowania
5 Lokalizacja budynku Sądu
6 Kasa Sądu